การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมออนไลน์ และคู่มือขั้นตอนการเข้าประชุมออนไลน์

การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมออนไลน์ และคู่มือขั้นตอนการเข้าประชุมออนไลน์

1.คลิกเลือก Link การประชุมผ่านหน้าเว็บ EENET2021 ซึ่งจะประกาศก่อนวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

2.เข้าผ่าน Web Browser ได้ หากไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft Teams

3.ประธาน / รองประธาน / ผู้นำเสนอเข้าห้องประชุมก่อนเวลานำเสนอ 15 นาที สามารถใช้งานเปิด – ปิดไมค์ แชร์หน้าจอ ได้ปกติ

4.ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่ใช่ผู้นำเสนอบทความ) จะไม่สามารถเปิดไมค์ได้ หากมีข้อคำถาม ให้คลิกปุ่ม ยกมือ ที่หน้าจอ และผู้ดูแลห้องประชุมอนุญาตให้เปิดไมค์ได้ จึงเปิดไมค์ของตนเองเพื่อสอบถามได้

5.วันทดสอบระบบห้องประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ดูละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.eenet2021.org/?p=1079

ดาวโหลดคู่มือขั้นตอนการเข้าห้องประชุมออนไลน์

ดาวโหลดภาพพื้นหลัง (background)