ข่าวสารการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13

Call For Paper

Keynote Speaker

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์การวัดคุมและระบบควบคุม ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง

กำหนดการสำคัญ

เริ่มรับบทความ
16 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตรับบทความ3 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 5 เมษายน 2564
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ 19 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า19 เมษายน 2564
วันประชุมวิชาการ EENET 2021 12 – 14 พฤษภาคม 2564


สถานที่จัดงาน
โรงแรมเวียงอินทร์

ที่อยู่: ถนน ประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053 711 533

แผนที่สถานที่จัดงาน Google Maps

ผู้สนับสนุน